Sitouttamisen mestari

Ulkosuomalaisten lasten Etäkoulu Kulkuri on onnistunut siinä, mikä koulutuksen digitalisaatiossa epäilyttää: sitouttamisessa.

Kesäkuun alussa 250 ulkomailla asuvaa oppilasta päätti lukuvuotensa Kansanvalistusseuran ylläpitämässä Kulkuri-verkkokoulussa. Peruskoulun päättötodistuksen sai kolme oppilasta.

Koulun keskeyttäminen on Kulkurissa harvinaista, toisin kuin verkko-opetuksessa muutoin. Lähes kaikki verkko-opiskelun aloittavat oppilaat suorittavat kurssinsa loppuun. Esimerkiksi viidennen luokan suomen kielen ja kirjallisuuden kurssin suoritti 35 oppilasta, kun ryhmäläisiä oli 38, koulunjohtaja Tuija Tammelander kertoo.

Tammelander arvioi, että oppilaiden sitoutuminen selittyy koulun pedagogiikalla, osaavilla opettajilla ja jatkuvalla kehittämisellä.

-Kulkuri tukee oppilaan oppimista ja opiskelun etenemistä monin tavoin. Tavoitteena on iloinen ja innostava verkkokoulu, jossa oppiminen on hauskaa, hän sanoo
Kulkuri-pedagogiikka koukuttaa oppilaat pelillisyydellä ja ilmiölähtöisyydellä. Oppilas voi valita itseään kiinnostavia sisältöjä ja tehtäviä.

Tammelanderin mukaan yhteisöllisyys on verkossakin tärkeää. Vaikka luokkakaveri on maailman toisella puolella, oma porukka on tärkeä. Oppilaita on lähes 50 ja opettajiakin kuudessa maassa, mutta reaaliaikaiset etäopetustuokiot WebEx-ohjelmiston välityksellä yhdistävät.

-Kun oppilaat ja opettaja näkevät toisensa, he voivat keskustella ja työskennellä yhdessä, mikä sitouttaa opiskeluun. Kun opettajan kanssa on vaihdettu kuulumisia kasvokkain, kynnys pyytää apua madaltuu, hän kertoo.
Pitkään ulkomailla asuneilla lapsilla on myös yhteisiä oppimisen haasteita, kuten suppea sanavarasto.

-Kulkurissa ne tunnistetaan ja niihin vastataan. Empaattinen, oppimista aktiivisesti seuraava opettaja antaa positiivista ja kannustavaa palautetta. Kulkurin onnistumisesta saa vuodesta toiseen kiittää aivan mielettömän motivoituneita ja ammattitaitoisia opettajiamme, Tammelander kiittää.

 Etäkoulu Kulkuri on

  • Kansanvalistusseuran ylläpitämä ulkomailla asuvien oppilaiden koulu.
  • perustettu vuonna 1975.
  • Suomen ainoa oppivelvollisuusikäisten verkkoperuskoulu.
  • Kulkurissa voi suorittaa koko peruskoulun oppimäärän, mutta useimmat opiskelevat suomen kieltä ja kirjallisuutta ja muita Suomeen liittyviä oppiaineita, kuten Suomen historiaa.

Lisätietoa:

Koulunjohtaja Tuija Tammelander, 050 383 3969, tuija.tammelander(a)kvs.fi
Verkkosivut: https://peda.net/kulkuri

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone