Opiskele maksutta aikuiskouluttajien kansainvälisellä verkkokurssilla!

Englanninkielisellä täydennyskoulutuskurssilla saat ajantasaista tietoa aikuiskoulutuksesta Euroopassa.

Verkkokurssi “European e-training for Adult Educators” sisältää verkkoluentoja aikuiskoulutuksen eurooppalaisista kehityskuluista ja metodiikasta eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi se tutustuttaa osallistujat aikuiskoulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan EU:ssa.

Täydennyskoulutus on tarkoitettu opiskelijoille ja kaikille aikuiskoulutuksen alalla työskenteleville. Kurssi alkaa 14.4.2015 ja kestää joulukuun puoliväliin asti.
Kurssin järjestää The European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) -hanke, jonka tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuksen ammattilaisten kansainvälistä osaamista. Hanketta koordinoi Euroopan aikuiskasvatusliitto (EAEA), ja Kansanvalistusseura vastaa hankkeen viestinnästä.

Lisätietoa
• Kurssi on maksuton, ja sen opetuskieli on englanti.
• Kurssilla ei ole ikärajaa.
• Opinnot koostuvat verkko-opinnoista, keskusteluista ja itseopiskelusta.
• Voit valita kaikki kurssin moduulit, tai osallistua vain yksittäisille luennoille.
• Kurssi alkaa 14.4.2015 klo 12.00. Jos haluat osallistua kaikkiin moduuleihin, ilmoittaudu viimeistään 10.4.2015.
• Oppimisalusta, opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet sekä rekisteröityminen löytyvät AE-PRO-hankkeen verkkosivulta.
• Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Tania Berman EAEA:sta.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone