Euroopan aikuiskasvatusliiton (European Association for the Education of Adults, EAEA) tiedottajan sijaisuuteen on valittu YTM Helka Repo 13.11.2013 alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt Työväen Sivistysliiton (TSL) viestintäassistenttina.

EAEA on aikuiskoulutuksen edunvalvontajärjestö, joka pyrkii edistämään aikuiskoulutuksen asiaa Euroopassa. Sen tehtäviin kuuluu lisäksi verkostojen ylläpitäminen, hanketoiminta ja tiedotus. Kansanvalistusseuran alaisuudessa toimiva EAEA:n tiedotusyksikkö pyrkii lisäämään liiton ja Euroopan unionin aikuiskoulutuspolitiikan näkyvyyttä sekä kansainvälisesti että suomalaisella vapaan sivistystyön kentällä.

Kansanvalistusseura | Cygnaeuksenkatu 4 | FI-00100 HELSINKI
© Kansanvalistusseura 2013 | Powered by Whitestone